March 16th, 2011

Անեկդոտ

 Էս ավստրալացիները հավաքվում են, ջոգում են, որ իրանց զռլամա երկրի համար իրանք սլիշկըմ քիչ են մի տեսակ, որոշում են հայերին հրավիրել Ավստրալյա։ Պատվիրակություն են ուղարկում, թե բա էկեք մեզ մոտ, մեզ մոտ լավ ա։ Էս հայերն էլ, թե բա.
- Ի, արա, բա մեր սարերը, արա։
Ավստրալացիները թե բա.
- Մեզ մոտ նենց թույն սարեր կան, որտեղ կուզեք կապրեք, հարց չկա։
Հայերը։
- Գժվաք, արա, բա մեր Սևանը։
Սրանք թե բա.
- Ինչ Սևան, դուք մեր օվկիանոսը տեսե՞լ եք։ Հենց ափին, սարերի ու օվկիանոսի արանքում տեղ կտանք, հանգիստ էղեք։
Էս հայերը գնում են, մի քիչ մտածում են, գալիս են ու.
Collapse )