November 29th, 2007

Анекдот в тему

Уремн эс Эдгар Барсегяны шабат оры таны нстац кофе а хмум жж а кардум, мек ел дуры цецум ен. Дуры бацум а, теным а френдлентаюм ишкан пих ка - кайнац а дран хетевы.
Эс пхеры амотхац глухнеры иджыцнум ен, те ба:
- Алх джан, нерох апэ, эрег харбац ейнк.