October 28th, 2007

My "hay" is much bigger than yours.

Որոշ մարդիկ էս վերջերս իրենց վրա են վերձրել "ով է իսկական հայ", "ում ինչ ապագա է սպասվում", և նման այլ խնդինրերին պատասխանելու բարձր պատասխանատվությունը: Դա սխալ է: Գոյություն չունի մարդ, հայ, որը բարոյալան իրավունք կունենա մի ուրիշ հայի ազգային պատկանելիությունը որոշի, և նոյնիսկ ավելին` վիճի այդ հարցի շուրջ:
Ասեմ, որ շատ ճիշտ դիրքորոշման հանդիպեցի մի յուզեռի մոտ: "Ես հայ եմ համարում նրանց, ովքեր իրենց հայ են համարում": Ոսկե բառեր են: